Ганболд

Г.Ганболд

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

1996
1997
Өвөрхангай аймгийн Холбооны газарт гол шугамын монтёр
1998
1999
Скайтел ХК-ийн Өвөрхангай аймаг дахь салбарт менежер
2000
2001
2002
ШУТИС, радио холбооны инженер
2003
2004
Өвөрхангай аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч
2005
Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ-т Үйлдвэрлэл, дэд бүтэц, байгаль орчны бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга
2006
2007
Удирдлагын академи, төрийн удирдлагын менежер
2008
2009
“ӨВ АЗЗА” ТӨХК-нд гүйцэтгэх захирал
2010
2011
2012
Өвөрхангай аймгийн ИТХ-ын дарга
2013
2014
2015
2016
Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга
2017
2018
2019
2020
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
2021
2022
2023
2024
2025