Адьшаа

Ш.Адьшаа

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

1986
1987
Ховд аймгийн Прокурорын газарт мөрдөн байцаагч, хяналтын прокурор, туслах прокурор
Монгол Улсын Их Сургууль хуульч мэргэжлээр
1988
1989
1990
Улсын дээд шүүхэд сурвалжлагч, УЕПГ-ын “Хууль ёс” сэтгүүл, “Монгол журам” сонинд хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга
1991
1992
1993
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоонд өмгөөлөгч
1994
1995
1996
“Буурал-Сор” ХХК-д захирал
1997
1998
1999
2000
2001
Гаалийн ерөнхий газарт хэрэг бүртгэгч, гаалийн байцаагч, ахлах байцаагч, хэлтсийн дарга
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Зам, тээврийн сайдын зөвлөх
2014
2015
Ховд аймгийн Засаг даргын ахлах зөвлөх
2016
2017
2018
2019
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн орон тооны бус зөвлөх
2020
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
2021
2022
2023
2024
2025