Адъяасүрэн

А.Адъяасүрэн

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

1995
1996
Монгол Улсын Багшийн Их Сургуульд багш
Монгол Улсын Багшийн Их Сургуулийг түүхийн багш, сэтгэл судлаач
1997
Монгол мэдлэгийн их сургуульд багш
1998
Түүхийн ухааны магистр
1999
2000
“Номгон Санчир” ХХК-ийн захирал
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
2021
2022
2023
2024
2025