Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Монгол Улсын Засгийн газар Сангийн сайд
2 Монгол Улсын Их Хурал Төсвийн байнгын хорооны дарга
3 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
4 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
5 Монголбанк Тэргүүн Дэд Ерөнхийлөгч
6 Худалдаа хөгжлийн банк Дэд ерөнхийлөгч
7 Худалдаа хөгжлийн банк Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал
8 Монголбанк Хяналт шалгалтын газрын Ахлах хянан шалгагч
9 Монголбанк ХААН банкинд Бүрэн эрхэт төлөөлөгч, Эрх хүлээн авагч
10 Монголбанк Хяналт шалгалтын газрын Хянан шалгагч

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 17 дугаар дунд сургууль Дархан хот
2 1 дүгээр дунд сургууль Сүхбаатар аймаг
3 Монгол улсын их сургууль, ЭЗС Улаанбаатар Бакалавр
4 Калифорнийн их сургуулийн Риверсайдын хэлний сургууль АНУ
5 Индианагийн Их Сургууль АНУ Магистр