МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Байр суурь

Видео

Иргэдийн шударга шүүхээр шүүлгэх эрхийг хангалаа

Хууль батлагдсанаар Монгол Улсын Үндсэн хуульд бүрэн нийцэж, шүүгч хараат бус болон хариуцлагатай байх эрх зүйн орчин улам боловсронгуй болж, улмаар иргэдийн Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан зөрчигдсөн эрх, эрх чөлөөгөө шүүхээр хамгаалуулах эрх улам бүр баталгаажиж байна.

Шинэ мэдээ