УИХ-ын гишүүн Ж.Эрдэнэбат Сэлэнгэ аймагт нийт 20 удаагийн уулзалт хийв
2022.06.27
Хууль, эрх зүй

УИХ-ын гишүүн Ж.Эрдэнэбат Сэлэнгэ аймагт нийт 20 удаагийн уулзалт хийв

Уулзалтаар Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эсэх болон бусад асуудлуудаар иргэдтэй нээлттэй ярилцаж, санал, хүсэлтийг нь сонсож холбогдох мэдээллийг өгч, боломжтойг нь газар дээр нь шийдвэрлэн ажиллалаа. 

Тэрээр зөвхөн Үндсэн хуулийн асуудлаар хязгаарлагдахгүй сум орон нутагт тулгамдаж буй асуудал, үүсч байгаа нөхцөл байдал зэргийн  талаар иргэдээ нээлттэй сонсох үүднээс уулзалтуудад аймаг, сумдын удирдлагын төлөөллийг хамт оролцуулан ажилласан юм.

ШИНЭ МЭДЭЭ