2022.02.28
Байгаль Орчин, Аялал жуулчлал

Ж.Батжаргал: Хамгаалалтын бүсийн зориулалтыг өөрчилдөг байдлыг зогсооно

Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудын мэдээлэлд дүгнэлт хийх эрх зүйн орчныг шинэчлэх шаардлагатай.

ШИНЭ МЭДЭЭ