МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд 450 гэрэл тавигдана
2021.08.26
Барилга, Хот байгуулалт

Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд 450 гэрэл тавигдана

Сэлэнгэ аймгийн зарим сумдад иргэдийн аюулгүй амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх үүднээс Австри улсын Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр гудамж талбайн гэрэлтүүлэг тавих ажил хийгдэж буй билээ.

Мандал суманд Австри улсын Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр хийгдэж буй гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн ажил эхлээд байна.

Уг ажлын хүрээнд Мандал суманд 450 гэрэл тавигдах юм. Гэрэлтүүлгийн байршлын зураг, төсөв нь бэлэн болж 2020 онд хийгдэх байсан хэдий ч цар тахлын улмаас хойшилж энэ жил хийгдэж буй юм. Иргэдийн аюулгүй орчинд амьдрах орчин нөхцөлийг нэмэгдүүлэхэд орчны гэрэлтүүлэг чухал билээ.  

ШИНЭ МЭДЭЭ