МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Сэлэнгэ аймгийн Австри улсын “Дэд бүтцийн хөгжил” төсөл хэрэгжин
2021.05.31
Орон нутгийн хөгжил

Сэлэнгэ аймгийн Австри улсын “Дэд бүтцийн хөгжил” төсөл хэрэгжин

Энэ төслийн хүрээнд Сүхбаатар суманд 800 гаруй гэрлийн шон, гэрэлтүүлгийн ажил хийгдэхээс эхний ээлжид 305 гэрлийн шон, гэрэлтүүлгийг тавихаар гүйцэтгэгч тал ажиллаж байна.

Мөн уг төслийн хүрээнд Мандал суманд 450, Сайхан суманд 150 гэрэл тавигдана.

ШИНЭ МЭДЭЭ