МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2020.06.22
Улстөр

Сэлэнгэ сайхан нутаг, Монгол Улсынхаа Төлөө Хүчээ Нэгтгэе

#Ерөнхий_сайдад_хүч_нэмсэн
#Сэлэнгэчүүдийн_сэтгэл_нэг_сонголт

Монгол Улсын Төлөө Хүчээ Нэгтгэе

ШИНЭ МЭДЭЭ