МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Нэр дэвшигчийн сонгуулийн Ерөнхий менежер Б.Нарантуяа Жавхлант суманд ажиллалаа
2020.06.19
Орон нутгийн хөгжил

Нэр дэвшигчийн сонгуулийн Ерөнхий менежер Б.Нарантуяа Жавхлант суманд ажиллалаа

Нэр дэвшигчийн маань сонгуулийн Ерөнхий менежер Б.Нарантуяа Жавхлант суманд ажиллалаа.

Уулзалтуудаар энэ удаагийн сонгуульд МАН-аас дэвшүүлж буй мөрийн хөтөлбөрийг танилцуулан ажиллаж байгаа боловч иргэд нутгийнхаа хүүгийн асуудлыг голчлон хөндөж, сонгуулийн сурталчилгаагаа өөрийн биеэр явуулах боломжийг нь боогдуулж байна хэмээн дургүйцлаа илэрхийлсээр байгаа байна.

Нутгийн хүүтэйгээ хамт байгаа Сэлэнгэчүүддээ #БАЯРЛАЛАА

 

ШИНЭ МЭДЭЭ