МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Жаргалтулгын Эрдэнэбатын ажил, амьдралын түүх товчоор
2020.06.19
Улстөр

Жаргалтулгын Эрдэнэбатын ажил, амьдралын түүх товчоор

Сэлэнгэ нутгаас төрсөн Анхны Ерөнхий сайд, Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Жаргалтулгын Эрдэнэбатын ажил, амьдралын түүх товчоор... Хэлэх үгтэй, хийсэн ажилтай хүн...

ШИНЭ МЭДЭЭ