МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2020.06.18
Улстөр

Сэлэнгэ нутгаас төрсөн Анхны Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат

НЭР_ДЭВШИГЧИЙН СОНГОГДОХ_ЭРХ СЭЛЭНГЭЧҮҮДИЙН СОНГОХ_ЭРХ НЭЭЛТТЭЙ

#Сэлэнгэ #нутгаас төрсөн #Анхны #Ерөнхий сайд.

ТОГТВОРТОЙ_ЗАСАГЛАЛ ХӨГЖЛИЙН_ТУЛГУУР

СЭЛЭНГЭЧҮҮДЭЭ #ХҮЧЭЭ #НЭГТГЭЕ

ШИНЭ МЭДЭЭ