МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2020.06.17
Орон нутгийн хөгжил

НЭР ДЭВШИГЧИЙН СОНГОГДОХ ЭРХ, СЭЛЭНГЭЧҮҮДИЙН СОНГОХ ЭРХ НЭЭЛТТЭЙ

ШИНЭ МЭДЭЭ