МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2020.06.12
Орон нутгийн хөгжил

Сэлэнгийн иргэд ярьж байна

Сэлэнгэчүүдээ Хүчээ нэгтгэе

ШИНЭ МЭДЭЭ