МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

СЭЛЭНГЭ нутгийнхаа Төлөө Хүчээ Нэгтгэе
2020.06.05
Улстөр

СЭЛЭНГЭ нутгийнхаа Төлөө Хүчээ Нэгтгэе

ШИНЭ МЭДЭЭ