МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Намтар

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Монгол Улсын Засгийн газар Ерөнхий Сайд
2 Монгол Улсын Их Хурал Гишүүн
3 Монгол Улсын Засгийн Газар Сангийн Сайд
4 Монгол Улсын Их Хурал Гишүүн
5 Сэлэнгэ аймаг Засаг дарга
6 Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга
7 Сэлэнгэ аймаг Засаг даргын орлогч
8 Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, эдийн засгийн бодлого зохицуулалт Хэлтсийн дарга
9 Сэлэнгэ аймгийн Хянан шалгах хороо Байцаагч
10 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум “Сүүтэй” ХХКомпани

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 10 жилийн дунд сургууль Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум
2 Худалдаа, үйлдвэрлэлийн дээд сургууль Худалдаа, үйлдвэрлэлийн дээд сургууль Бакалавр
3 Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт Улаанбаатар
4 Удирдлагын Академи Улаанбаатар
5 Хөдөө аж ахуйн их сургууль Улаанбаатар

Шагнал

Шагналын нэр
1 Санхүү, банкны тэргүүний ажилтан
2 Биеийн тамир, спортын тэргүүний ажилтан
3 Их Монгол Улс байгуулагдсаны 800 жилийн ойн хүндэт медаль
4 Хөдөлмөрийн хүндэт медаль
5 Алтангадас одон